مراقبت اولیه - متخصص داخلی

دکتر. ژولیا افشار

(145)
 • 854 بازدید
 • 124 بیماران

بیانیه حرفه ای

طراحی قالب های حرفه ای و زیبا

ورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تخصص ها
 • رادیولوژی شکمی
 • اعتیاد روانپزشکی
 • پزشکی نوجوانان
 • رادیولوژی رادیوتراپی
 • رادیولوژی شکمی
 • اعتیاد روانپزشکی
 • پزشکی نوجوانان
 • رادیولوژی رادیوتراپی

تحصیلات

لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برنامه تحصیلی
 • کالج پزشکی نیویورک - دکتر پزشکی
 • مرکز پزشکی مونتفیور - اقامت در پزشکی داخلی
 • کالج پزشکی نیویورک - استاد داخلی پزشکی

قیمت و مبلغ پرداختی

لورم ایپسوم متن لورم ایپسوم متن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات - ویزیت قیمت
ویزیت بیمار جدید 34 هزار تومان
مشاوره عمومی 60 هزار تومان
درد کمر 40 هزار تومان
مشاوره دیابت 55 هزار تومان
اختلال خوردن 60 هزار تومان
درد پا 35 هزار تومان
4.7
بر اساس 4 نظر
5 ستاره
4 ستاره
3 ستاره
2 ستاره
1 ستاره

ادمین _ 1397 ابان:

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مدیر _ 1397 اذر:

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

جعفر _ 1397 مهر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.